MISSIE
JVOZ heeft als missie dé kwalitatief hoogwaardige jeugdvoetbalopleiding in Zeeland te zijn, die zoveel mogelijk Zeeuwse talenten laat doorstromen naar het betaalde voetbal. Talenten die het niet halen tot een Betaald Voetbal Organisatie keren over het algemeen terug naar Zeeuwse clubs en zijn daarmee een verrijking voor het Zeeuwse amateurvoetbal.

 

VISIE
In haar visie wil JVOZ dat alle talententeams training en begeleiding krijgen van een professioneel opleidingsteam, waarbij in de organisatie ervaring uit het betaalde voetbal wordt ingebracht. JVOZ wil ook dat alle teams zo hoog mogelijk in de jeugdcompetities van de KNVB spelen, en er ieder jaar minimaal 1 jeugdvoetballer doorstroomt naar een Betaald Voetbal Organisatie. De afgelopen jaren hebben tientallen talenten via JVOZ de stap gemaakt naar het betaalde voetbal.

 

DE LAT LIGT HOOG
Het voetbal van JVOZ is aanvallend ingesteld. Zowel het spel binnen de lijnen als de organisatie erbuiten laten dat zien. We praten maar wat graag over goed en aantrekkelijk voetbal. Daarbij hebben we honger naar succes, willen groeien en van alles op het gebied van service en professionaliteit beter doen. Sociaal-maatschappelijke zaken verliezen we niet uit het oog; het bijbrengen van voetbalkennis gaat nog altijd samen met aanleren van sociaal-maatschappelijke vaardigheden.

 

JVOZ moet kritisch naar zichzelf kijken. Dat moet ook als JVOZ een vooraanstaande rol in de Zeeuwse gemeenschap wil spelen. We zien een fantastisch voetbalbolwerk, maar beseffen dat we voortdurend in beweging moeten zijn. Waarmaken van ambities hangt immers sterk af van de slagvaardigheid van het bestuur en commissies binnen JVOZ. Daarnaast is realisatie in belangrijke mate afhankelijk van het beschikbaar hebben en houden van middelen. Het neerzetten van een beleid staat niet op zichzelf. Het is een belangrijke opmaat naar de hoogste divisies waar de teams van JVOZ willen spelen. Die wens en dat verlangen is voor JVOZ een stip aan de horizon, die moet blijven inspireren om het beste been voor te zetten. De lat ligt hoog. Dat is de wens van ons allen. We willen vooruit en beseffen dat er bergen werk verzet moet worden.
 

ONTWIKKELEN EN WINNEN
JVOZ leidt spelers op voor verschillende niveaus. Het ultieme doel is het laten doorstromen van Zeeuws talent naar een BVO. Spelers die het niet halen, zijn altijd nog een verrijking voor het Zeeuwse voetbal. Binnen JVOZ zorgt het technisch kader voor optimale voorwaarden voor het ontwikkelen van het voetbaltalent. Op het prestatieve vlak zijn de afgelopen jaren vele successen geboekt. Het bundelen van Zeeuws talent werpt zijn vruchten af. JVOZ D1 speelt op het hoogste niveau. C1 op het één na hoogste. Het aansluiten van de andere teams bij de hoogste divisies moet in de komende jaren gebeuren. Dat kost tijd. Hier ligt voor het kader van JVOZ een grote uitdaging.


Binnen de opleiding staan kernwoorden als kwaliteit, sociaal-maatschappelijk en gedrevenheid hoog in het vaandel.

JVOZ wil ook een stimulerende omgeving bieden waar trainers en andere medewerkers zich continu kunnen ontplooien en verbeteren in een open en collegiale structuur. Medewerkers kunnen maximaal bijdragen aan de doelstellingen van JVOZ


HET INDIVIDU BETER LEREN VOETBALLEN
JVOZ heeft zich voor de toekomst een aantal doelstellingen gesteld, die het wil bereiken:
• Een zelfstandige voetbalopleiding vormen die Zeeuwse talenten opleidt en begeleidt tot potentiële profvoetballers. In deze situatie kan er intensief en gericht worden getraind, zowel groepsgewijs als individueel.
• Een jeugdvoetbalopleiding die met alle elftallen goed en technisch verzorgd voetbal speelt.
• Met het hoogste elftal van elke leeftijdscategorie uitkomen in minimaal de 1e divisie. Voor het hoogste D- en C-elftal betekent dit uitkomen op het hoogste niveau.
• Een belangrijke speler zijn bij het opleiden van jeugdspelers in met name Zeeland.


JVOZ wil ook een helder technisch beleid voeren, waarbij het ontwikkelen van talent speerpunt is. Binnen dit beleid moet alles gericht zijn op het individu beter leren voetballen. Techniek staat hoog in het vaandel. Als het individu beter leert voetballen, gaat het team ook beter voetballen en wordt er automatisch beter gepresteerd. JVOZ moet een eigen koers varen en zich niet spiegelen aan andere opleidingen. Het moet zich onderscheiden van anderen met een eigen visie en werkwijze. Trainers moeten bij JVOZ niet kiezen voor het hoogste elftal (status en financieel), maar talent willen opleiden. Groepen trainen bij met twee of meer trainers. In de toekomst wil JVOZ het aantal trainingen per week opvoeren naar meer dan 4 .


BELEVEN EN BINDEN
Iedereen beleeft voetbal op zijn eigen manier. Waar het om draait is het plezier in de voetbalsport. Het gaat om beleving, het prettig voelen. Bij dat goede gevoel willen we allemaal horen, dan maakt voetbal pas echt deel uit van het leven. Met die gedachte in het achterhoofd werken we iedere dag aan het voetbalimago. Veel initiatieven zijn al opgestart en dat blijven we doen. JVOZ wil haar populariteit verder verbeteren, zodat nog meer talenten kiezen voor JVOZ.


ORGANISEREN EN FACILITEREN
De organisatie achter het voetbal is doorslaggevend voor het bereiken van successen. We streven dan ook naar een situatie met optimale randvoorwaarden voor de teams. Het niveau waarop wordt gevoetbald en de accommodatie vormen daarin een belangrijke rol. JVOZ is de verbindende factor in het Zeeuwse voetbal en kent haar leidende functie voor het ontwikkelen van talent en het spelen op niveau.

JVOZ

JVOZ